חניית משאית

החנו את המשאית במקום המיועד. הזהרו לא לפגוע בהולכי רגל, מכוניות או בעצמים אחרים בשטח. נהיגה עם החצים. מקש רווח לבלימה.