משאית חרוצה

אתם נהג משאית במפעל ונדרשים להעביר תוצרת מצידו האחד לצידו השני מבלי לאבד חומר בדרך. תנועה באמצעות החצים.