שולחן כדורגל

שחקו נגד המחשב בשולחן הכדורגל. באמצעות החצים תוכלו להזיז את השחקנים.