כדורגל נגיעות

המטרה להבקיע כמה שיותר גולים מול המחשב. בכל תור אפשר לבעוט בכדור עד שלוש פעמים לפני שהתור עובר למחשב. יש להשתמש בעכבר כדי לקבוע את מהירות וזווית הבעיטה