בטמן במשאית

בטמן במשאית משוכללת וחזקה. התקדמו מהר ככל שניתן ואספו נקודות בדרך. תנועה עם החצים. מקש רווח לטורבו.