אינדיאנה ג'ונס 2

תנועה באמצעות מקשי החצים. עזרו לאינדיאנה ג'ונס למצוא את דרכו.