נער העיתונים

יש לחלק את העיתונים לבתים שברשימת החלוקה. הזהרו ממכשולים בדרך. תנועה עם החצים. שליחת עיתון עם מקש רווח.
שימו לב - זמן טעינת המשחק ארוך מהרגיל.