על אופניים

התחרו במרוץ ונסו להגיע ראשונים - כך תוכלו לזכות בפרס. האיצו עם חץ למעלה, שמרו על איזון עם חצים ימין ושמאל, שימו טורבו עם מקש X.