תחרות ריצה

מתחרים מול המחשב בתחרות ריצה למאה מטרים. כדי לנוע יש ללחוץ על החצים ימינה/שמאלה בזה אחר זה במהירות הרבה ביותר. נסו לרשום את השיא הגבוה ביותר ולשים את ישראל ברשימת השיאים.