המתנקש

יש לפגוע במטרות הרצות בשטח באמצעות הרובה. מכוונים באמצעות העכבר. כדי לטעון כדורים נוספים יש ללחוץ על מקש SHIFT. אפשר לעבור למצב של משקפת באמצעות מקש רווח.