בן 10 באגם

עזרו לבן 10 לחסל את המפלצת קראקן שבאגם. בכל שלב בן-טן הופך למוטציה אחרת. אפשר לירות באמצעות מקש רווח. אפשר לשנות כיוון ריצה עם חץ למעלה.