אדם וחוה: גולף

כוונו באמצעות העכבר את הכדור אל עבר הגומה. אספו כוכבים בדרך.