מלחמת איש מקל

כשאיש המקל הולך ברחוב הוא נתקל באובים. השתמשו בחצים כדי לנוע, במקש רווח כדי לקפוץ ובמקשים Z, X, C כדי להילחם. מקש Z מאפשר לאסוף חפצים מהרצפה כדי להשתמש בהם.