אדם וחוה 6

השתמשו בעכבר כדי להפעיל דברים שונים בכל מסך. נסו להתקדם בשלבים.