אופנוע ים

נהגו בזהירות באופנוע ים ונסו להגיע ראשונים לקו הסיום במרוץ.