גז וחול

מרוץ מכוניות שבו עליכם להגיע ראשונים. תנועה עם החצים, לחיצה כפולה על חץ למעלה מפעילה מהירות טורובו. נסו לנסוע בתוך המסלול ולא להתנגש במכוניות אחרות.