מופע אוירי

עברו במסלול הטיסה במהירות דרך כל השערים. הטיסה מתבצעת עם החצים ומקשים X ו -C כדי להטות את המטוס בצורה אנכית. מקש Z לתאוצה.