וולברין 2

עזרו לוולברין מX-מן להימלט. תנועה באמצעות החצים. הפעלת חפצים עם מקש רווח. לחימה עם מקש רווח. שימו לב - אפשר להתלות על התקרה ולהתכופף עם חץ למטה.