ציפור סל

כוונו את הציפורים והעיפו אותן אל הסל המתאים לצבען.