אינדיאנה ג'ונס

יש להשיג את המפתח בכל שלב ולהגיע לדלת תוך כדי התחמקות מהמכשולים.