נהג משאית

עליכם להעביר את המטען שעל המשאית לנקודת הסיום. יש להתגבר על כל המכשולים בדרך. בכל שלב מטען מסוג אחר. חץ למעלה לתנועה קדימה, חץ למטה לתנועה אחורה. חצים ימין/שמאל לאיזון המשאית.