משאית קטלנית

הגיעו לקו הסיום. בדרך עליכם לצבור נקודות על ידי מעיכת מכוניות הגרוטאות הפזורות בשטח. תנועה עם החצים, למעלה ולמטה לתנועה קדימה ואחורה. חצים שמאל-ימין לאיזון המשאית. קפיצה באמצעות מקש רווח.