מרוץ סוסים

במרוץ זה עליכם לקפוץ מעל המכשולים. השתמשו במקש רווח לקפיצה. חץ ימינה למהירות גבוהה, חץ שמאלה למהירות איטית. מספר הפסילות מוגבל, הזהרו.