סוניק הרוכב 2

בעזרת האופנוע סוניק יכול לנוסע בעולמו ולאסוף מטבעות. תנועה עם החצים.