סוניק חוזר

אספו מטבעות והזהרו ממכשולים. תנועה באמצעות החצים, קפיצה עם מקש רווח.