האחים מריו

האחים מריו חוזרים לעולמם המופלא. תנועה עם החצים. כניסה לדלתות וצינורות עם חץ למטה/למעלה. קפיצה עם מקש X. ירי ודברים מיוחדים עם מקש Z.