מריו בבית הרפאים

תנועה באמצעות החצים. ריצה בלחיצה על חץ כיוון ומקש A. הזהרו מאוייבים. אספו מטבעות.