מריו במצרים

שחקו עם החצים. מקש רווח לירי (לאחר שאוספים פרח). אספו מטבעות והזהרו מאויבים בדרך.