בן 10 בטיסה

ויגאס לכד את סבא. משימתו של בן 10 היא להציל אותו. הניעו את בן 10 במטוס באמצעות העכבר. הזהרו ממכשולים ומחייזרים. ירי באמצעות מקש העכבר.