סוניק באי המלאכים

תנועה באמצעות החצים. אספו מטבעות והזהרו ממכשולים ואויבים.