מגילת אסתר

2446 הורדותגודל 138Kהוכנס בי"ט שבט התש"ע
מגילת אסתר.
צילום: בבא קמא.

מגילת אסתר מנוקדת ובתוספת טעמי המקרא להדפסה ולחלוקה בעת הקריאה. המגילה מתאימה גם להדפסה וללימוד בבתי הספר, ומכילה כותרות הפרקים וסימוני הפסוקים.