אדם וחוה

עזרו לאדם למצוא את הדרך לחוה. בכל שלב לחצו על חפצים במסך כדי לעזור לאדם לעבור את הדרך. לחצו על אדם כדי להזיז אותו להמשך הדרך.