אדם וחוה: הפחדות

בכל שלב הפחידו מישהו. הזיזו חפצים באמצעות העכבר ובסוף לחצו על הדמות כדי להפחיד אותה.