3 פנדות ביפן

באמצעות העכבר עזרו לשלושת דובי הפנדה להצליח במשימתם.