שדוני הקרח והאש

שדון האש ושדון הקרח צריכים לשתף פעולה כדי לעבור שלבים. שחקו בשני שחקנים כאשר שחקן אחד מפעיל את שדון האש עם מקשים W,A,S,D ושחקן שני מפעיל את שדון הקרח עם החצים. כאשר נתקלים במחסום אש, שדון האש יכול לעזור ולעצור את האש. כאשר מגיעים למכשול מים, שדון הקרח יקפיא אותם כדי שיהיה ניתן לעבור.