קדמוניים

משחק מהנה לשני שחקנים שבו צריך לשתף פעולה ולשחק יחד. שחקן אחד משחק את הדמות הקדמונית הגבוהה והשחקן השני את הדמות הקדמונית הנמוכה. שחקו באמצעות החצים ומקשים W,A,S,D. מקש רווח כדי להרים אבנים. כאשר הדמות הגבוהה מתכופפת (חץ למטה), הדמות הנמוכה יכולה לתפס ולעמוד מעל הדמות הגבוהה. אספו מטבעות, הזהרו מאויבים ועברו שלבים.