יהלומי קסם

שחקו מול המחשב, לבד, או מול שחקן יריב. בכל שלב אספו יהלומים מהתקרה עם מקש למטה וזרקו אותם שוב למעלה כדי ליצור רצף של 3 לפחות. שחקן 1 זז עם החצים. שחקן 2 זז עם A,S,D,W.