הדבורה החרוצה

השתמשו במקש העכבר השמאלי כדי לשמור על הדבורה באויר. אספו פרחים והשתדלו לאסוף פרחים באותו צבע. הזהרו ממכשולים ומחרקים אחרים בדרך.