חיסכון לכל ילד

פורסם: כ"ג אלול התשע"ו | | 12:35 ע"י: בבא קמא
ילד
ילד צילום: עומרי מירון.
התכנית החדשה של משרד האוצר תיכנס לתוקף בינואר 2017 והיא צפויה לסייע לחיסכון עבור ילדים. במסגרת התכנית יופקדו כספי חיסכון בקופת גמל או בבנקים, והביטוח הלאומי ישלם את דמי הניהול עד שהילד יגיע לגיל 21. הנה כל מה שכדאי לדעת על הנושא

תכנית "חיסכון לכל ילד" אושרה בספטמבר 2016 על ידי ועדת הכספים של הכנסת, והיא צפויה להתחיל כבר בינואר 2017. התכנית מבטיחה לכל ילד בישראל הפקדה חודשית לתכנית חיסכון עד גיל 18 ומענק נוסף למי שימשוך את הכסף רק בגיל 21.

במסגרת התכנית אמור המוסד לביטוח לאומי להפקיד 50 שקל לחשבון על שם הילד במועד תשלום קצבת ילדים (אחרי הלידה), בחשבון בנק או קופת גמל להשקעה בבעלות ההורה. התקנות שאושרו בכנסת קובעות שהסכום יופקד עבור כל ילד שבעבורו משולמת קצבת ילדים והסכום אף יתעדכן מדי חודש ינואר בהתאם למדד המחירים לצרכן. ההורים יכולים להוסיף לחיסכון עוד 50 ש"ח מתוך קצבת הילדים, וכך להכפיל את סכום החיסכון ל-100 ש"ח בחודש לכל ילד.

כשהילד יגיע לגיל 18 יופקד עבורו מענק מיוחד של 500 ש"ח. כספי החיסכון גם יעמדו לרשותו והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה, אולם מי שלא ימשוך את הכסף עד גיל 21 יקבל מענק נוסף של עוד 500 ש"ח. בגיל 21 גם יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון ללא אישור ההורה.
חשוב לציין שבמסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד", המוסד לביטוח לאומי הוא זה שישלם את דמי הניהול על החיסכון. תשלום דמי הניהול יועבר עד שהילד יגיע לגיל 21, כאשר לאחר מכן ייגבו דמי הניהול מחשבונו. בנוסף, בכל שנה מחויב הגוף שמנהל את החיסכון לשלוח דיווח על ההפקדות והרווחים של כל אחד מהילדים במשפחה.

לאן מופקד הכסף?
כל הורה יוכל לבחור במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד" בין קופת גמל החדשה להשקעה לבין חיסכון בנק. בבנקים ובקופות הגמל גם יהיו מספר מסלולי השקעה או חיסכון לבחירת ההורים. משרד האוצר יפרסם רשימה של קופות גמל ובנקים שעמם ישנו הסכם התקשרות ויציע אותה לעיון הציבור באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

את הבחירה בין קופות הגמל לבנק יבצעו ההורים באמצעות מסירת הודעה לביטוח לאומי, בתוך חצי שנה מיום הלידה. במידה והכל מתבצע כשורה, ההורה יקבל הודעה על כך מהמוסד לביטוח לאומי יחד עם ההודעה הרגילה על זכאותו לקצבת ילדים.

אם ההורים לא בחרו היכן לבצע את ההפקדה, הכספים יופקדו כברירת מחדל בקופת גמל להשקעה לאחר חצי שנה מיום הלידה ובאופן רטרואקטיבי. המשמעות היא שאף ילד לא יאבד את ההזדמנות לחיסכון. בתוך כך, קופת הגמל שתיבחר תיקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי בדרך של סבב קבוע ושוויוני (כל פעם קופה אחרת תקבל הפקדות).