בבומי

הורידו שלשות של יצורים באותו צבע. הצביעו עליהם ולחצו עם העכבר.