מפתחות להרפתקאה

במשחק יש להפעיל שתי דמויות. את הילד אפשר להניע עם החצים. את היצור באמצעות העכבר. עזרו לילד וליצור להשיג את המפתח ואחר כך הכנסו דרך הדלת. כך בכל שלב במשחק.