גו

ניתן לשחק מול המחשב או מול שחקן נוסף. מטרת המשחק היא למלא את הלוח בצבעים שלך. בכל שלב אפשר לקפוץ משבצת עם אחד הכלים. כל כלי שיהיה צמוד אליו יהפוך לצבע שלו. בצורה כזו צריך למלא את כל המשחק. זהו משחק יפני פופולארי.