הטמן פצצה

משחק מחשבה מאתגר לשני שחקנים. כל שחקן יכול להתמין פצצה ולברוח בטרם תתפוצץ. יש לתכנן כך שהפפצה תתפוצץ ליד שחקן היריב. תנועה עם החצים. מקש enter להטמנת פצצה. שחקן 2, תנועה באמצעות W,A,S,D והטמנת פצצה עם מקש Q. ניתן לשחק גם שלושה וארבעה שחקנים. שחקן 3: H,J,K,U והמטנת פצצה עם N. שחקן 4: 4,5,6,8 והטמנת פצצה עם . (del)