תפוס בועות

יש לנוע באמצעות החצים ולנסות להזיז את הבועה לכיוון הבועות הקטנות. הבועה תלך ותגדל. יש להמנע מלהתנגש במוקשים.