כוכבים

יש ליצור קשר בין שלשה כוכבים בצבעים זהים כדי להעלימם. העלימו כמה שיותר מחרוזות כוכבים והתקדמו בשלבים. אם מתקדמים לאט מידי, יחסמו כוכבים ולא יהיה ניתן להזיזם.