הפיל הצולל

הגיעו עם החדק של הפיל אל היציאה. יש לאסוף את כל הצדפות בדרך כדי שנקודת היציאה תתפנה מהסרטן. הזהרו מהתנגשויות ומדגים טורפים בדרך.