עולם הנמלים

צריך לכוון את הנמלים לכיוון המערה ולהתגבר על מכשולים בדרך. ניתן לתת תפקידים לנמלים כמו בנאי או חופר על מנת להתגבר על המכשולים ולהביא את כל הנמלים ליעדם בשלום.