פינבול היורה

השאירו את הכדור בתוך הלוח וצברו נקודות. שיגור כדור באמצעות מקש רווח. הזזת המוטות באמצעות החצים ימין/שמאל.