מוטו x3m מסיבת בריכה

השתמשו במקשי החצים כדי לאזן את האופנוע, עם חץ למעלה כדי להאיץ בחלקים שבהן דרושה מהירות גבוהה כדי לעבור מכשולים. האטו במקומות שדורשים יותר זהירות..