טטריס מצרי

צריך להפיל את הלבנים באופן כזה שישלימו שורות.